Αρχή λειτουργίας των κλιματιστικών

Καθώς αναμένεται έξαρση της αγοράς του κλιματισμού όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, εύλογο είναι να αναρωτηθεί κανείς πως λειτουργεί ένα κλιματιστικό και ποιες είναι οι απαιτήσεις συντήρησης του.

Η λειτουργία των συσκευών αυτών δεν διαφέρει πολύ από αυτή του ψυγείου. Βασίζεται, όπως κάθε ψυκτική συσκευή, στον αποκαλούμενο κύκλο της ψύξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν είναι το ψυκτικό αέριο που μετατρέπεται σε υγρό και αντίστροφα, το λεγόμενο φρέον που χρησιμοποιείται κατά κόρον.

Αλλαγές στην πίεση και τη θερμοκρασία μεταβάλλουν την κατάσταση του σε υγρή ή αέρια, επηρεάζοντας στη συνέχεια τον εξωτερικό αέρα με την πρόσληψη ή την αποβολή θερμότητας.

Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών, που είναι πιο θορυβώδης, περιέχει το συμπιεστή που αυξάνει την πίεση και τη θερμοκρασία του αερίου.

Κατά την πορεία του αερίου λοιπόν προς την εσωτερική μονάδα, με τη σταδιακή πτώση της πίεσης και της θερμοκρασίας, συμπυκνώνεται σε υγρό, γίνεται κρύο αέριο, αλληλεπιδρά με τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Βέβαια τα μέρη που απαρτίζουν ένα κλιματιστικό μηχάνημα και η τεχνική ορολογία είναι σαφώς πιο περίπλοκη, αλλά η αρχή λειτουργίας είναι σταθερή.