Απεγκατάσταση

Η απεγκατάσταση ενός κλιματιστικού μηχανήματος είναι μια σημαντική εργασία η οποία πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνίτες. Συχνά παρατηρούμε απώλεια freon και κακή χρήση των μηχανημάτων σε εργασίες απεγκατάστασης από μη εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση κατά την επανέγκατασταση ή την δυσλειτουργία των κλιματιστικών ή κάποιων τμημάτων αυτών.


Διαδικασία απεγκατάστασης:
-Έλεγχος καλής λειτουργίας κλιματιστικού
-Έλεγχος φρεον
-Διαδικασία απεγκατάστασης
-Τύλιγμα μηχανημάτων με ναύλον φούσκα (εφόσον κανονιστεί τηλεφωνικά)
-Κλείσιμο οπών τοίχου με υλικό τοιχοποιίας.